GMPC认证的主要内容 li:hover>a { background-color: #f9c100; color: #0d0d0d; } * #widget_20311301 .phx-navigation-nomedia .menu>li.active>a { background-color: transparent; } * #widget_20311301 .phx-navigation-nomedia .menu>li>a { color: #2b2b2b; font-size: 16px; } * #widget_20311301 .phx-navigation-nomedia .menu>li { width: 113px; } * #app_25115211 .phx-search .submit-search { width: 36px; height: 30px; background-color: transparent; background-image: url("//p.yzimgs.com/global/12416/zh-cn/1627267288952.png"); background-repeat: no-repeat; background-position: center; } * #app_25115211 .phx-search .keyword { width: 349px; height: 30px; background-color: transparent; background-image: url("//p.yzimgs.com/global/12416/zh-cn/1627267303829.png"); background-repeat: no-repeat; background-position: center; border-top-width: 0px; border-top-color: transparent; border-left-width: 0px; border-left-color: transparent; border-right-width: 0px; border-right-color: transparent; border-bottom-width: 0px; border-bottom-color: transparent; } * #app_25115211 { margin-top: 8px; float: right; } * #layout_20133132 { margin-top: 20px; margin-left: auto; margin-bottom: 20px; margin-right: auto; width: 1200px; } * #app_22441005 { margin-top: 5px; width: 211px; } * #app_22441005 .phx-contact-us .contact-us-title { height: 73px; background-color: transparent; background-image: url("//p.yzimgs.com/global/12416/zh-cn/1625648465501.jpg"); } * #app_22441005 .phx-contact-us .contact-us-content { background-color: #f5f5f5; border-top-width: 0px; border-top-color: transparent; border-left-width: 0px; border-left-color: transparent; border-right-width: 0px; border-right-color: transparent; border-bottom-width: 0px; border-bottom-color: transparent; } * #app_40042025 { width: 211px; } * #app_40042025 .artcie_list .article-list { background-color: #f5f5f5; border-top-width: 0px; border-top-color: transparent; border-left-width: 0px; border-left-color: transparent; border-right-width: 0px; border-right-color: transparent; border-bottom-width: 0px; border-bottom-color: transparent; } * #app_40042025 .artcie_list .article-title span { margin-left: 108px; color: #f9c100; font-weight: bold; font-size: 18px; } * #app_40042025 .artcie_list .article-title { padding-top: 12px; height: 53px; background-color: transparent; background-image: url("//p.yzimgs.com/global/12416/zh-cn/1625648466247.jpg"); background-repeat: no-repeat; background-position: center; } * #app_40042025 .artcie_list .article-list ul li { margin-bottom: 10px; } * #app_40042025 .artcie_list .article-list ul li a { padding-top: 3px; padding-left: 7px; color: #606060; font-size: 14px; } * #app_40042025 .artcie_list .article-list ul li a:hover { height: 34px; background-color: #f9c100; color: #ffffff; } * #layout_32042005 .phx-panel-title { background-color: transparent; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-bottom-color: #d9d9d9; } * #layout_32042005 .phx-panel-title .text { color: #1f2121; font-weight: bold; font-size: 22px; } * #layout_32042005 .phx-panel-wrap .phx-panel { padding-top: 15px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; border-top-width: 0px; border-top-color: transparent; border-left-width: 0px; border-left-color: transparent; border-right-width: 0px; border-right-color: transparent; border-bottom-width: 0px; border-bottom-color: transparent; } * #layout_32042005 { margin-left: 26px; } * #app_35401350 .title { font-size: 22px; } * #app_12452253 { margin-top: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 1200px; } * #app_12452253 .phx-footer p { color: #bcbcbc; } * #app_12452253 .phx-footer p a { color: #bcbcbc; } * #app_12452253 .phx-footer { background-color: transparent; } * #layout_52335301 { margin-left: auto; margin-right: auto; background-color: #f5f5f5; } * #layout_52202412 { margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 15px; padding-bottom: 35px; width: 1200px; } * #widget_01150032 .phx-navigation-nomedia ul { background-color: transparent; } * #widget_01150032 .phx-navigation-nomedia .menu>li:hover>a { background-color: transparent; } * #widget_01150032 .phx-navigation-nomedia .menu>li.active>a { background-color: transparent; } * #widget_01150032 .phx-navigation-nomedia .menu>li>a { color: #2b2b2b; font-size: 16px; } * #widget_01150032 .phx-navigation-nomedia .menu>li>ul>li>a { color: #808080; text-align: left; line-height: 2px; text-indent: 13px; } * #widget_01150032 .phx-navigation-nomedia .menu>li>ul>li>a:hover { background-color: transparent; } * #widget_01150032 .phx-navigation-nomedia .menu>li>ul>li { width: 129px; } * #widget_01150032 { margin-top: 10px; margin-left: 14px; margin-right: -35px; } * #widget_01150032 .phx-navigation-nomedia .menu>li { width: 140px; } * #widget_01150032 .phx-navigation-nomedia .menu>li>ul { margin-left: 25px; } * #widget_50013331 { margin-top: 10px; } * #widget_23330322 { color: #606060; font-size: 14px; }
5163.com银河-银河澳门手机版
电话:+86-571-85888235
传真:+86-571-85186355
手机:+86-188-68819228
地址:浙江省杭州市西湖区西园路9号博科大厦A11楼
Email:sckj001@126.com
网址:
QQ:2248354732
银河澳门手机版详情

5163.com银河-银河澳门手机版

日期:2022-01-01 13:18
浏览次数:889
摘要:GMPC认证的主要内容 GMPC认证是针对化妆品的特点对生产厂家的厂房设备、环境、人员、卫生管理/控制等软硬件两方面所做出的具体规定。 人员 只有入职健康检查合格的人员才能从事化妆品生产,而且员工必须有良好的个人卫生状况和习惯。对所有员工要进行技能和卫生培训。 厂房和设施 无论是车间的设计、建筑材料的选用,还是生产线的设计安装、废物和污水处理,要采取适当的预防措施防止外来污染物的潜在危害。结构合理,避免交叉污染,保持清洁,要有良好的洗手和卫生间设施 卫生和虫害控制 严格日常车间、设备及工器具的清洗、**...
GMPC认证的主要内容
GMPC认证是针对化妆品的特点对生产厂家的厂房设备、环境、人员、卫生管理/控制等软硬件两方面所做出的具体规定。
人员
只有入职健康检查合格的人员才能从事化妆品生产,而且员工必须有良好的个人卫生状况和习惯。对所有员工要进行技能和卫生培训。
厂房和设施
无论是车间的设计、建筑材料的选用,还是生产线的设计安装、废物和污水处理,要采取适当的预防措施防止外来污染物的潜在危害。结构合理,避免交叉污染,保持清洁,要有良好的洗手和卫生间设施

卫生和虫害控制
严格日常车间、设备及工器具的清洗、**工作。制定清洗、**计划,保持工作记录。制定及实施虫害控制计划,厂区内不得存在任何动物或害虫。
设备
工厂的所有设备和用具,其设计、采用的材料和制作工艺,必须便于充分的清洗和正当的维护。接触产品表面的接缝必须平滑。
加工控制
化妆品的进料、检查、加工、包装和贮存所有作业必须严格按照要求进行,确保产品的卫生和安全。
QC/QA(质量控制和质量保证)要建立从原料到成品的检查、测试计划,检测方法正确,所有的仪器必须处于良好的校正状态,有一个程序化的文件和记录管理体系。内审是检验GMP是否有效贯彻的一个有效工具。每年少要进行一次内审。
产品的追踪性和回收
所有的成品要可追溯到所使用的原料。建立产品回收的程序,每年要进行回收的模拟并保持记录。
总之,GMPC认证是针对化妆品的特点对生产厂家的厂房设备、环境、人员、卫生管理/控制等软硬件两方面所做出的具体规定。

浙公网安备 33010602009122号

~article_body_code~